Åpner økonomisk tilsyn med fire private barnehager i Trondheim

Rådmannen er bekymret over lave utgifter til lønn i de aktuelle barnehagene. Også transaksjoner med «nærstående parter» er tema for tilsynet.

Syv private barnehager i Trondheim har personalkostnader på 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager. Det er noe av bakgrunnen for at kommunaldirektør Camilla Trud Nereid åpner tilsyn. 

Rådmannen i Trondheim har gått byens private barnehager nærmere etter i sømmene.