Får ungdommene i jobb med tettere oppfølging

Nav Midtbyen får flere unge bort fra sosialhjelp og over i jobb. Camilla Kasbo (22) og Zau Hun A La Hpai (26) er to av dem

Suksesshistorie. Rett etter at hun søkte om sosialhjelp fikk Camilla Isabell Kasbo (22) tilbud om praksisplass og siden jobb gjennom Pedagogisk Vikarsentral. Her på jobb i Tildra barnahage på Tiller.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Mellom juni i fjor og oktober i år reduserte Nav-kontoret antallet unge på sosialhjelp med 43 prosent. En viktig grunn til endringen er kravet om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.