Fortsatt mangel på læreplasser

Mange sliter med å fullføre utdanningen fordi de ikke får læreplass, men i fjor fikk tre av fire søkere i Trøndelag plass.

Emil Kulstadvik (19) fikk læreplass ved FollaCell AS. 

Bare i Oslo og Rogaland er det større sjanse for å få læreplass enn i Trøndelag.