Møllenberg til leie:

- Gamle trehus er brannutsatt. Situasjonen blir ikke bedre av at husene fylles med hybler

Huseierne på Møllenberg vil framover få besøk av Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Låste kontainere: I denne bakgården på Møllenberg er det lås på avfalsskontainerne, slik Morten Knutsen og Kjetil Monkvik i Trøndelag Brann- og redningstjeneste anbefaler. 

Brann- og redningstjenesten har allerede gjennomført tilsyn i trehusmiljø i Midtbyen og Bakklandet. Nå står Møllenberg for tur.