Nå skal algoritmer og analyser av «big data» avgjøre hvem som blir sjekket ekstra nøye i tollen

Hva du foretar deg i sosiale medier og på nettfora, og hvilke venner og familiemedlemmer du har, kan i fremtiden avgjøre om du blir stoppet for tollkontroll.

Tolletatens etterretningssenter i Schweigaards gate i Oslo har full oversikt over alle kjøretøyer som ankommer norske grensestasjoner. – Det nye IT-systemet skal gjøre kontrollen vår mer enda mer effektiv og målrettet, slik at lover og regler følges, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen. 

Analyser av massedata via algoritmer og kunstig intelligens er i ferd med å bli en viktig suksessfaktor for den norske Tolletaten, skriver Aftenposten.no.