Tomas Iver Hallem (Sp) vil kjempe for å bli ny fylkesordfører

Sp-leder Tomas Iver Hallem vil kjempe for å bli Trøndelags nye fylkesordfører frem mot fylkestingsvalget i 2019.

Tomas Iver Hallem (Sp) vil bli fylkesordfører i 2019. 

Verdalingen sier han stiller seg til rådighet for Senterpartiet etter at han i helgen overlater lederskapet i Trøndelag Senterparti til nye krefter.