Fylkesmannens tilsyn med Bufetat:

- Barna blir overkjørt

Fylkesmannen i Trøndelag påpeker flere alvorlige lovbrudd i et tilsyn med barne- og ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Avdekker mangler: Fylkesmannen har ført tilsyn som viser at barn ikke blir hørt om egen fremtid i barnevernsintitusjon. Det er en gjennomgående mangel som er avslørt landet over. Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mener dette er svært viktig å rette opp i. 

I Trøndelag, som i resten av landet, er det gjennomgående brudd på barnevernsloven.