Om det ble en jente, skulle hun hete Liv. Det var før ultralydundersøkelsen

For Åsta Årøen og mannen gikk barnet i magen fra å være et symbol på livet, til å bli et barn som måtte beskyttes mot storsamfunnet.

Åsta Årøen opplevde et helsevesen med sterke forventninger om at fostre med «feil» bør aborteres. – Helsevesenet må møte pasienter på bakgrunn av deres behov og respektere valgene de tar. Det er dette systemet jeg vil endre med å dele min historie, sier lederen av Hordaland Venstre.   Foto: EIRIK BREKKE

I 2012 var Åsta Årøen og Jonny Østenstad inne hos Kvinneklinikken (KK) på Haukeland sykehus i Bergen for svangerskapets første ultralydundersøkelse. Barnet i magen var deres fjerde. Hun skulle hete Liv, skriver Bergens Tidende.