Folk på Ranheim og Klett lei av å vente på bydelsplaner

I en årrekke har beboere på Klett og Ranheim jevnlig mast på politikerne om at det må legges planer for et bydelssentrum. I mellomtiden pågår en klattvis utbygging.

Folkemøte: Beboere på Leinstrand krever at kommunen følger opp egne vedtak og utarbeider en helhetlig kommunedelplan for Klett. 27. februar inviteres det til folkemøte på Skjetlein vg skole. 

- Planer om et lokalsenter på Ranheim har stått på stedet hvil siden 70-tallet. Vi har i alle år etterlyst en sentrumsplan, uten å bli tatt på alvor, sier Tove-Merete Lilledal i beboerforeningen Ranheim inn i fremtiden.