Vil legge om skiløypene to steder i Bymarka

Skal sikre mer snøsikre løyper, ifølge kommunen.

Omlegging: De røde linjene viser hvordan løypeomleggingene er tenkt ved Fjellsetermyrløypene ved Storsvingen og Skistuløypa ved Femstikrysset. De blå linjene viser eksisterende løyper. 

Enhet for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune ønsker å legge om skiløypene Fjellsetermyrløypene ved Storsvingen og Skistuløypa ved Femstikrysset. Målet er å få mer snøsikre løyper. Men tiltaket krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Saken skal behandles i bygningsrådet tirsdag 6. mars. Rådmannen vil godkjenne planene.