Sinne etter «overkjørsel» fra fylkespolitikere:

- Jeg er provosert og irritert

Fylkesutvalget har foreløpig satt foten ned for et boligfelt i Melhus. Det har satt sinnet i kok i lokalsamfunnet.

- Fylkesutvalget overstyrer lokaldemokratiet. Det mener Sp-politiker Jorid Jagtøyen i melhus. Hun får støtte fra Ap-ordfører Gunnar Krogstad som er sterkt uenig med sine kolleger på fylkesnivå. 

«Det er viktig med samordnet bolig-, areal og transportplanlegging spesielt i områder nært Trondheim som kan utfordre null-vekstmålet,» vedtok fylkesutvalget tirsdag.