Varsleren Edward Snowden i debattmøte i Samfundet:

Kaller norsk overvåkning en demokratisk skandale

Mangelen på åpenhet og manglende debatt om lovforslaget som kan gi e-tjenesten utvidede rettigheter er en demokratiskandale, hevder varsleren Edward Snowden.

Hyllet av Storsalen. Flere hundre studenter fulgte møtet der varsleren Edvard Snowden var med på videolink. Han fikk flere ganger stormende applaus.  Foto: Terje Svaan

Han er kritisk til at det ikke har vært en større åpen debatt om etterretningsvirksomheten som foregår fra og i Norge, der store deler av kommunikasjon inn og ut av landet overvåkes og lagres.