Ny type genetisk påvirkning:

Leppefisk i Flatanger utveksler gener med importert fisk fra Sørlandet

Det er første gang forskere har påvist en slik genutveksling og konsekvens av lakseoppdrettsnæringen.

Grønngylten i Flatanger har andre gener enn den som kommer fra Skagerrak og Kattegat, og som brukes mot lakselus i havbruksnæringen.  Foto: Tonje K. Sørdalen

Leppefisk brukes i stort omfang mot lakselus. I 2017 ble det fisket 27 millioner leppefisk. Mesteparten av den gikk til oppdrettsnæringen hvor den slippes i merdene for å spise lus av laksen.