Omlegging av elvepromenaden på Nidarø

På grunn av byggingen av ny pumpestasjon på Nidarø er gangveien langs elva stengt. Myke trafikanter kan passere anleggsområdet langs stadion.

For liten: Prosjektleder Lars Erik Hårberg ved en av de gamle pumpestasjonene som skal erstattes av en ny og sørge for at Nidelva blir renere. 

Kloakk og overvann renner ut i Nidelva når det er mye nedbør.