Søknadsfrist for høyere utdanning:

Blir du prest, er du sikret jobb i Trøndelag

Den norske kirka opplever en rekrutteringskrise. Om ti år er nesten halvparten av prestene i Nidaros pensjonister.

Glad for å være prest: Lise Martinussen er sokneprest i Strindheim kirke.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

- Det er veldig stort behov for nye prester, sier personalsjef Tom Elvebakk i Nidaros bispedømme. Han blir overrasket når han teller opp hvor mange av prestene i bispedømmet som kommer til å gå av med pensjon i løpet av de neste ti-tolv-årene.