Sterke protester mot ny videregående skole i Vanvikan

- Galskap å bygge skole der det nesten ikke bor folk

- Vi går inn i fremtiden med en dypt splittet befolkning hvor det er sterke fronter mellom bygdene, mye verre en det var før.

Her i småbåthavna i Vanvikan skal det fylles opp med stein og bygges ny videregående skole. - Folk er forbannet og det jobbes med tverrpolitiske valglister foran neste års valg. Rissa er eneste fornuftige alternativ, sier Ivar Rostad i arbeidsgruppa Videregående i sentrum, og får full støtte av produksjonsleder Arnar Utseth ved Fosen Yard. 

Det sier Ivar Rostad, talsmann for arbeidsgruppa Videregående i sentrum, som består av mange engasjerte personer fra samfunnsliv, politikk, skole og næringsliv i Indre Fosen.