Eneste fredete allé i Trondheim:

Redd for at Falkenborg-alléen ødelegges av boligutbygging

Jens Fredrik von der Lippe er født, oppvokst og bor på Falkenborg gård. Nå frykter han at storstilt boligutbygging på nabotomta vil ødelegge den fredete alleén til gården.

Jens Fredrik von der Lippe er redd den fredete alléen hans far fikk anlagt vil bli ødelagt av boligutbygging på nabotomta. 

- Se her! Her er mange ulike treslag som min far Fredrik von der Lippe fikk plantet. Alléen er unik og ble i 1968 fredet etter naturloven med vedtak i det kongelige kommunal- og arbeidsdepartementet. Får Trym bolig bygge slik de har planlagt, vil det skade alleén.