- I Amerika skjøt de indianerne, her i landet blir vi pint i hjel. Bit for bit forsvinner landet vårt.

Sørsamene i rettssak om erstatning for vindkraftutbyggingen

- Vi vil ha erstatning for det landet vårt er verdt.

Kraftledningen mellom Namsos til Åfjord går gjennom vinterbeitet til reinsdyrene til Anta og Mats Joma i Østre Namdalen reinbeitedistrikt. Det vil de ha skikkelig erstatning for. Til høyre leder Vestre Namdalen reinbeitedistrikt lars Toven. Foran advokatene som representerer dem i skjønnssaken Thorsteinn Skansbo og John Jonassen. 

Reindriftsutøver Anta Joma fra Østre Namdalen reinbeitedistrikt/Tjåehkere sitje nøler ikke med å slå fast hva han vil skal komme ut av rettssaken som startet i Trondheim onsdag.