Sykkelbyen Trondheim:

- En sykkelulykke kan være ganske dramatisk og få store konsekvenser

St. Olavs hospital har så langt i år registrert 45 sykkelulykker som endte på skadepoliklinikken.

Ragnhild Skorstad, leder for skadepoliklinkkene ved St. Olavs hospital.  Foto: TARJEI ENGESET OFSTAD

- En sykkelulykke kan være ganske dramatisk. Mange tenker at et brudd ikke er så alvorlig, men for eksempel et håndleddsbrudd kan få store konsekvenser, sier Ragnhild Skorstad, seksjonsleder for skade- og traumepoliklinikken og ortopedisk poliklinikk ved St. Olavs hospital, til Adresseavisen.