Tap på tap for Fosen-samene:

Lagmannsretten bekymret for Fosen Vinds økonomi

Storheia-samene har tapt enda en omgang i rettsapparatet. «En stans i anleggsdriften vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for Fosen Vind,» skriver Frostating lagmannsrett og avviser samenes krav om stopp på Storheia.

Maja Kristine Jåma er en av de unge reindriftsutøverne i Sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt som mister vinterbeite til vindkraftanlegget på Storheia. Her fanges en rein som skal til slakting høsten 2016. 

De 81 vindturbinene i vinterbeitet til reindriftsutøverne på Storheia vil sannsynlig være på plass før samenes kamp i rettsapparatet er ferdig. En rettskraftig avgjørelse om lovligheten av vindkraftverket på Storheia ligger langt fram i tid. Runden i lagmannsretten som nå er avsluttet, har handlet om å få stoppet anleggsarbeidet inntil lovlighets-spørsmålet er endelig avgjort.