Venstre-Moe svarer turglad barnefamilie:

Lover at det aldri bygges i Stokkmarka

Det er bred politisk enighet om at det er uaktuelt å bygge innenfor markagrensa.

- Strinda landbrukslag har rett i at vi må ta vare på dyrket jord, men det må ikke gå på bekostning av markagrensa, sier Erling Moe. 

I en kronikk har Strinda landbrukslag gått inn for å bygge innenfor markagrensa for å ta vare på dyrket jord. Stokkmarka er ett av flere områder innenfor markagrensa som må vurderes som fremtidig utbyggingsområder, fremfor dyrket mark, mener landbrukslaget.