Ekspert sier kloakklekkasjen kan være bra for lakseyngel

- Men laksefiskerne bør ikke hente kaffevannet sitt i elva, sier professor Ole Kristian Berg.

Strømmer ut i elva: Lekkasjen fra pumpeledningen ikke langt fra Stavne bru var godt synlig mandag.  Foto: Terje Svaan

- Et enkeltstående utslipp som dette kan gå bra. Det er klart, det skal ikke forekomme, men utslippet får ikke så store konsekvenser i dag som på den tiden vi hadde et kronisk stresset miljø i Nidelva, sier Ole Kristian Berg, professor i ferskvannsøkologi ved NTNU.