- Nå blir det mulig å slå ned på hybelspekulantene

Med stort flertall vedtok bystyret torsdag å endre kommuneplanen slik at det må søkes om å få gjort om boliger til hybler i Trondheim.

Erling Moe (V) fikk flertall i bystyret om sitt forslag om en ny bestemmelse som skal skaffe mer kontroll på hyblifiseringen av bynære boligområder.  Foto: Terje Svaan

Endringen skal gjelde boligområdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Bakklandet og eventuelle andre områder som er truet av sterk hyblifisering.