Jannicke Lunde Hesselberg er en av Trondheims største boligutleiere

- Ikke alle gårdeiere er uansvarlige hybelspekulanter som forsømmer eiendommene sine

- Jeg er bypatriot og føler jeg forvalter jugendgårdene på Kalvskinnet på vegne av byen. Å vedlikeholde dem er kjempedyrt, men vi gjør det gjerne.

Jannicke Lunde Hesselberg har 350 leietakere i 28 gårder i Trondheim. På Kalvskinnet eier hun fem vernete og fredete bygårder. 

Jannicke Lunde Hesselberg er en av de største private gårdeierne i Trondheim som driver med boligutleie. Selskapet hennes Bybroen Bolig har rundt 350 leietakere i 28 gårder ulike steder i byen. Fem av dem er store gårder i jugendstil og ligger på Kalvskinnet.