- Av og til setter Ivar ting på spissen

Ivar Koteng mener Ola By Rise bare er 1 prosent næringssjef. Det er et godt utgangspunkt for debatt, mener Ola By Rise selv.

- 80 prosent av det som påvirker næringslivet i dag, ligger inn under byutviklingsdirektøren, og ikke under meg, sier kommunaldirektøren for kultur og næring, Ola By Rise. 

- Jeg er oppriktig bekymret for utfordringene næringslivet har i dag, spesielt i Midtbyen, sier kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise.