Innvordfjellet i Flatanger skal bli vindkraftverk

Søsknene har levd tett på naturen hele livet. Nå kommer vindmøllene som tar fjellet fra dem

- Vi er aldri blitt tatt med på råd, men det er vi som skal leve med vindkraftverket.

Historier om artige naturopplevelser ryr ut av de fire søsknene på gården Myra i Flatanger. De er 26, 20, 18 og 12 år. Hele livet har de ferdes i Innvordfjellet. De har jaktet og fisket, plukket bær og sopp, gått på ski og skøyter, badet og teltet eller bare gått på tur og nytt naturen. De kjenner hver en krik og krok på fjellet, hver en knaus og vann, og dyre- og fuglelivet.