Tiltak mot krisen:

Vil åpne for mer alkoholservering i Midtbyen

Nå har platebutikken i Olavskvartalet fått formelt avslag på å servere alkohol. – Det nytter ikke å klage på avslaget, vi må endre reglene, sier Erling Moe (V).

Uenige: Erling Moe (V) og Geirmund Lykke (KrF) er ikke helt enige om hvor det bør skjenkes. 

Rett over sommeren kommer forslaget hans opp til behandling i finans- og næringskomiteen.