Hovedveien mellom Trondheim og Klæbu åpner etter sommerstengning

Søndag kveld blir det igjen mulig å kjøre fylkesvei 704 mellom Trondheim og Klæbu. Deler av den nye veien er ferdig bygget.

NY VEI: Mellom en ny rundkjøring på Rødde og Sjøla er den nye vegen ferdig bygd.  Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Siden 25. juni har fylkesvei 704 vært stengt mellom Røddekrysset og Tanem på grunn av veiarbeid.