Nye tall viser hvorfor mange jobber frivillig deltid

Hver fjerde deltidsarbeider jobber redusert fordi de vil bruke mer tid på familie og fritid. – Det er en ukultur med deltid i Norge, mener Arild Grande (Ap).

- Flere bør bli opplyst om hvilke konsekvenser det har for fremtidig pensjon og hva som skjer dersom man blir aleneforsørger. Men det bør også fremheves hva det betyr for fellesskapet at flere jobber heltid, sier Arild Grande. 

YS' arbeidslivsbarometer offentliggjøres på Arendalsuka tirsdag, og Adresseavisen har fått tilgang til noen av funnene.