46 690 norske studenter sliter med alvorlige psykiske plager

Nesten hver tredje norske heltidsstudent har alvorlige psykiske plager. Det viser studentenes helse- og trivselsundersøkelse som blir lagt fram onsdag.

Ensomhet og ansvar: Her sitter fire ferske psykologistudenter og snakker om om at de plutselig har fått sykt mye ansvar og at det lett å bli alene. Fra venstre: Ingrid Ottesen, Sunniva Langsæter, Emilie Ringli og Tonje Nerkvern.  Foto: Mariann Dybdahl

Det står dårlig til med den psykiske helsa til norske studenter. Flere enn før har prøvd å skade seg selv og går med selvmordstanker, flere er overvektige og færre trener, viser den omfattende spørreundersøkelsen blant norske heltidsstudenter. Hver fjerde student har blitt seksuelt trakassert. Dette bekymrer.