Her kommer 230 militære kjøretøyer til Fredrikstad. Det kommer 7770 til

Fredag ettermiddag vil over 12 kolonner med militære kjøretøyer kjøre fra Fredrikstad og i retning Romerike og Rena.

  Foto: TORGEIR hAUGAARD/FORSVARET

I ukene som kommer må bilister over store deler av Østlandet venne seg til å møte lange militærkolonner, skriver Aftenposten.no.