VR-brille kan fortelle deg hva som er jobben for deg

Er fiskeoppdrett, sykehjem eller butikk den perfekte jobben for deg? Med VR-briller kan du prøve deg i jobben.

I et oppdrettsanlegg: Det ser ut som om professor Ekaterina Prasolova-Førland (t.v.) og Heidi Fossen i Nav (t.h.) står i et nakent rom sammen med Aleksander Madsen Dahl (med VR-brille), men han er midt i en virtuell jobb i fiskeindustrien.   Foto: kim nygård

NTNU og Nav Trøndelag har funnet hverandre. Heidi Fossen fra Nav og professor Ekaterina Prasolova-Førland fra Institutt for pedagogikk og livslang læring har tatt i bruk VR-briller for å hjelpe unge arbeidssøkende til å bedre finne ut om en jobb passer dem.