Kommuner som skal slås sammen, sliter med å planlegge fremtidig eldreomsorg

Kommuner som skal slå seg sammen, sliter med å planlegge fremtidige tilbud i eldreomsorgen. Det slår KS fast i en fersk undersøkelse.

Når kommuner som skal slås sammen, har vektlagt ulike tilbud i eldreomsorgen, kan de slite litt med å kartlegge det tilbudet den nye kommunen trenger i fremtiden. 

I løpet av de neste årene skal antall kommuner reduseres fra dagens 422 til 356. Frem til 2020 vil det pågå prosesser i rundt 110 kommuner der alt fra to til fem kommuner skal slås sammen til en ny kommune, skriver Aftenposten.no.