E39- traseen fra Kristiansand til Trondheim var bestemt. Så fikk Øyvind en telefon.

Etter 11 år trodde folk på Jæren at de var blitt enige om hvor den nye traseen til E39 skal gå. Nå er alt i spill - igjen.

Øyvind Jonassen hadde sett for seg at han skulle bli gammel på gården, og at sønnen skulle overta. Nå er fremtiden uviss.  Foto: Jon Ingemundsen

Strekningen Hove-Ålgård er bare en liten del av gigantutbyggingen E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det langsiktige målet er en fergefri og langt mer effektiv forbindelse på den 1100 kilometer lange strekningen.