Fylkesmannen refser jordmortilbudet i Trondheim

Gravide i Trondheim står i jordmorkø, og mange får ikke tilbud om jordmor i svangerskapet. Kommunen tilbyr heller ikke hjemmebesøk av jordmor til de nybakte familiene.

Mangler jordmor: Jordmorkapasiteten i Trondheim er ikke så god at gravide kan velge å gå til jordmor, viser et tilsyn fra Fylkesmannen. Tilsynet er gjennomført av Frode Engtrø, assisterende fylkeslege og Ida Østhus Eiriksson, revisjonsleder. 

Nå får kommunen refs av Fylkesmannen.