Denne veita blir stengt for gjennomgang fra neste uke

Sommerveita mellom Nordre og Torvet stenges for gjennomgang, blant annet fordi over 100 år gamle vannledninger skal skiftes ut.

Sommerveita: Veita mellom Nordre og Torvet skal stenges for gjennomgang, mens gamle vann- og avløpsledninger skiftes ut. Veidekket skal også oppgraderes, og Trønderenergi Nett skal føre høyspentkabler til en trafo i veita. 

Gamle vann- og avløpsledninger fra slutten av 1800-tallet, som er i svært dårlig forfatning, skal skiftes ut. Veidekket trenger oppgradering fordi det har vært hull i veibanen i lang tid, og Trønderenergi Nett skal føre høyspentkabler til en trafo de har i veita.