- Dette griper inn i KrFs sjel

Stor intern uenighet i KrF, men landsstyret har samlet seg om et felles politisk prosjekt fremover.

Geirmund Lykke og Knut Arild Hareide sammen under valgkampen i fjor.  Foto: Marthe Hårstad

Det blir ekstraordinært landsmøte i KrF 2. november.