- Statsbudsjettet er stramt for Trondheim

- Budsjettet er stramt for kommunene, også for Trondheim, sier kommunaldirektør for økonomi og finans, Olaf Løberg, om regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil gi Trondheim cirka ti millioner mindre i frie inntekter enn hva som ligger i rådmannens forslag til budsjett for kommunen, som ble lagt frem for to uker siden. Det dekkes av bufferen på 20 millioner. 

- Rådmannen har lagt opp til et stramt budsjett og inntektsøkningen kommunene får i statsbudsjettet er moderat, som forutsatt fra rådmannens side. Vi må finansiere at Trondheim får cirka ti millioner mindre i frie inntekter, og må ta fra bufferen på 20 millioner som ligger i rådmannens budsjettforslag, sier Løberg.