Seksåringer i skolen:

Leker seg til viktig kunnskap

Forskjellen på inneskole og uteskole? - Vi har jo ikke tak her, da, sier førsteklassingen Tian.

Løpe: Magne tar en sprint i gummistøvler på ulendt underlag og fryder seg på tur. 

Større forskjell enn det, behøver det ikke å være.