Midtbyen skal få helt nytt kjøremønster - igjen

Midtbyen skal få et helt nytt kjøremønster for busser, biler og syklister før neste sommer. Hensikten er å sikre god nok framkommelighet for metrobussene.

Sandgata. Forslag om å innføre enveisregulering vestover, ut av sentrum. Samtidig åpnes det for ett felt for syklende i begge retninger. 

Alle bussene får fra 3. august  2019 ny trasé Prinsens gate - Olav Tryggvasons gate samtidig med at metrobussene kommer. Det er derfor nødvendig å flytte noe av biltrafikken til andre gater.