Engelsk har tatt over for norsk på universitetet. Er det et problem?

NTNU challenger engelsk på et breakfast-møte på Dragvoll. I dag er bare fem prosent av de vitenskapelige artiklene fra NTNU-forskere på norsk.

Challenge engelsk: Ingen i panelet vil kvitte seg med norsk på universitetet, men de er uenige om hva de kan og skal gjøre for å hindre at engelsk blir det norske universitetsspråket. Fra venstre: Sindre Kristian Alvsvåg, leder av Studenttinget ved NTNU , Åse Wetås, direktør i Språkrådet, Terje Lohndal, professor i engelsk språkvitenskap, NTNU og Bjarne Foss, prorektor for forskning og formidling ved NTNU.  Foto: AAGOT OPHEIM

NTNU er dårligst i norsk språk blant norske universitet. Ifølge den bergenske universitetsavisa, På Høyden, blir 90 prosent av norske forskningsartikler publisert på engelsk. Nedgangen i bruk av morsmålet er størst blant humanistene.