Trondheim kan være 50 år eldre enn antatt

Arkeologer har funnet spor av bybebyggelse i Trondheim fra 50 år før Olav Tryggvasson skal ha grunnlagt byen.

Arkeolog Christoffer Greni har vært med på utgravningene av den tidligere bebyggelsen ved Klemenskirken.   Foto: NIKU

Bygningene som er laftet, er avdekket under Klemenskirken i Trondheim sentrum.