Fylkesleder i røde Trøndelag:

- Vi gikk på en stor smell nå, ja

Trøndelag er det fylkeslaget som har sendt klart flest røde delegater til Gardermoen – flere enn alle andre fylkespartier i Norge.

Både sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug, og fylkesleder Jon Norman Tviberg støttet Hareides vei.  Foto: Kim Nygård

Fylkesleder Jon Normann Tviberg er naturlig nok veldig skuffet over resultatet av avstemmingen.