Snublestein fra Frp i regjeringsforhandlinger:

- Svært vanskelig å få flertall for å endre dagens abortlov

Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad sier «det blir svært vanskelig» å få flertall for å endre dagens abortlov, fordi Frps gruppe har praksis for å fristille representantene i såkalte samvittighetsspørsmål.

Sivert Bjørnstad (Frp) skal være med å lose først et statsbudsjett i havn, så skal en ny regjering opp og stå. 

Frp-representanten fra Sør-Trøndelag sier at det å ikke røre dagens abortlov er en viktig sak for han – og for mange med han.