Nye krav fra Sivilombudsmannen:

Ap-Waage mener det er gått nok runder i Spektrum-saken

- Vi må huske at det har vært noen tiår med aktivitet der tidligere, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Neste høst: Omtrent slik vil nye Trondheim Spektrum se ut når den etter planen er klar til neste høst.  Foto: Link arkitekter

Som Adresseavisen skrev fredag, har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt. Bakgrunnen er at terror og sabotasje ikke var en del av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen), som ble lagt til grunn for utbyggingen. Det mener Sivilombudsmannen det burde vært, og ber Fylkesmannen svare opp innen 5. januar.