Nye krav fra Sivilombudsmannen:

Ap-Waage mener det er gått nok runder i Spektrum-saken

- Vi må huske at det har vært noen tiår med aktivitet der tidligere, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Neste høst: Omtrent slik vil nye Trondheim Spektrum se ut når den etter planen er klar til neste høst. 

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen skrev fredag, har Sivilombudsmannen konkludert med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt. Bakgrunnen er at terror og sabotasje ikke var en del av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen), som ble lagt til grunn for utbyggingen. Det mener Sivilombudsmannen det burde vært, og ber Fylkesmannen svare opp innen 5. januar.

Arbeiderpartiets Geir Waage var gruppeleder da debatten rundt Spektrum raste, og hallen ble vedtatt bygget mars 2017. Han er soleklar på at det er gått nok runder i Spektrum-saken, og derunder ros-analyse.

LES OGSÅ: Ti konsulentbyråer har kostet Trondheim Spektrum 14 millioner kroner

- Grundig prosess

- Hvorfor er ikke terror/sabotasje med i en analyse?

- Det er nødvendig å sette noen stolper på alle saker, hvis ikke vil man utrede til evig tid. Det var en veldig grundig og lang prosess knyttet til Spektrum, og vi må huske på at det har vært noen tiår med aktivitet der nede tidligere. Ja, flere personer skal inn og det kan føre til nye krav, men dette er vurdert i den prosessen som har pågått, sier Waage.

Ny bru: Aps Geir Waage mener en eventuell ny bru over Nidelva som et tiltak mot terror og sabotasje kan bli aktuelt. - Men det er et lerret å bleke før vi kommer dit, sier han. 

- Men i dagens samfunn er det vel naturlig å tenke seg at terror og sabotasje burde vært med i ros-analyse?

- Hvis det skal inn som fast post må det være slik ved alle offentlige bygg og store arrangementer. Det er en relevant diskusjon, men jeg har et inntrykk av at vi har et tryggere samfunn enn som så, svarer han.

- Tok dere avgjørelsene litt for fort?

- Nei, dette var en grundig prosess over mange år med mange ulike alternativer. Det har vært en helt ordinær planprosess, sier han.

Han forholder seg rolig til dette, og vil se hva Fylkesmannen kommer med.

- Hva kan det her bety i ytterste konsekvens?

- At det må en ny bru på plass, men det er et lerret å bleke før vi kommer dit, sier han.

LES OGSÅ: Ny maktkamp i Trondheim AP

Bygging pågår: Nye Trondheim Spektrum skal stå klar til kvinnenes prøve-EM i månedsskiftet november-desember 2019, og til herrenes EM i januar 2020. 

- Kinkig

Venstres Erling Moe har ikke fått sett på papirene, men sier på bakgrunn av Adresseavisens oppslag at det er kinkig at en slik sak kommer opp så sent ut i byggeprosjektet.

- Jeg må lese mer, og vente til Fylkesmannens svar før jeg kan si noe utfyllende, sier han.

Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen sier at de avventer Fylkesmannens behandling.

- Rådmannen vurderte i planprosessen at det ikke er krav til at terror- og sabotasje skal være en del av ROS-analysen. Vi registrerer nå at Sivilombudsmannen har bedt Fylkesmannen om å vurdere denne delen av saken på nytt, og vi avventer Fylkesmannens videre behandling. Dersom Fylkesmannen ber om det, vil kommunen få utarbeidet en ny ROS-analyse, der terror- og sabotasje inngår, skriver Hansen.

Han opplyser at Miljøpakken er i gang med et forprosjekt for å se på utforming og kostnad for en ny gang- og sykkelbru.

LES OGSÅ: Vil ikke ha parkering på Stadion

- Overrasket

Prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen tror ikke at det vil komme pålegg om ny bru eller annet kostnadskrevende sikringstiltak som konsekvens ombudsmannens spørsmål til Fylkesmannen.

- Jeg tror i utgangspunktet ikke at vi trenger det. Det skal mye til for å få et pålegg om dette som følge av eventuell endret behandling av klagesaken, sier Nilsen.

Overrasket: Prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen, innrømmer at han er overrasket over Sivilombudsmannens uttalelse. - Jeg så ikke den komme, for å være ærlig. 

Han innrømmer at han er overrasket over at Sivilombudsmannen har kommet med denne uttalelsen.

- Jeg så ikke den komme for å være ærlig, i og med at klagesaken ble avslått. Men vi må forholde oss til at Fylkesmannen har fått spørsmål om sin behandling av selve klagesaken. Selv har vi har levert god dokumentasjon i plansaken med blant annet arrangementsplaner og simuleringer som viser hvordan vi skal løse evakuering. Plansaken er godkjent, men hvis vi må forandre noe, må vi rette oss etter det, sier han.

LES OGSÅ: 15 spørsmål og svar om Trondheim Spektrum

Simuleringer

- Hvorfor ble ikke terror/sabotasje med i ros-analysen?

- Vi kan ikke legge vurderinger for terror og sabotasjeplaner offentlig. Men det finnes jo planer og simuleringer på hvordan folk kommer seg ut hvis det skulle oppstå brann, og vi tilfredsstiller kravene til rømningstider ut av bygget. Det er stor oppsamlingsplass på stadion, og skal man videre er det to bruer og oppover til Samfundet som evakueringsmuligheter fra Øya, sier Nilsen.

- Burde det ikke vært laget en ros-analyse konkret på terror/sabotasje?

- Det finnes analyser som er i den retning, og det er laget arrangementsplaner, samt at det har vært møter med innsatsenhetene. Men med tanke på terror og sabotasje er det planer som må lages konkret fra arrangement til arrangement. Det er forskjell på type arrangementer, og trusselvurderinger må gjøres fra gang til gang. Vi mener vi har gjort det som skal gjøres i prosjektet, og det er som sagt godkjent. Vi mener vi har mer enn dekket sammenlignet med normalkravet til et slikt prosjekt. Fra prosjektets side avventer vi nå Fylkesmannens svar til Sivilombudsmannen på klagebehandlingen av reguleringsplanen, så får vi ta det derfra, sier han.

Bygging pågår: Nye Trondheim Spektrum skal stå klar til kvinnenes prøve-EM i månedsskiftet november-desember 2019, og til herrenes EM i januar 2020. 

LES OGSÅ: Trondheim Spektrum vil likevel ikke ta opp mer lån

Lover svar

Seksjonsleder for juridisk seksjon, Trond Flydal, kan foreløpig ikke si noe om hva som blir Fylkesmannens svar.

- Vi har sett på uttalelsen med interesse, og må bare gjøre en jobb her. Terror og sabotasje er krevende og vanskelig tema, og det er ikke overraskende at de ønsker vi skal videre inn på det, sier Flydal.

Han vil ikke spekulere i hva som kan bli enden på visa, men lover at Sivilombudsmannen får svar innen 5 januar.

Nilsen sier for øvrig at alt er i rute til at nye Spektrum kan tas i bruk til fiskerimessa i august neste år, og at idrettsanlegget er klar til prøve-EM i november.

På forsiden nå