St. Olavs hospital:

Åpner avdeling for de friskeste pasientene

St. Olavs hospital fyller nå opp tredje etasje av pasienthotellet med pasienter fra hele sykehuset.

Testet: I vinter åpnet St. Olav en lettpost i pasienthotellet. Erfaringene var så gode, at de nå oppretter et tilbud frem mot neste sommer. Sykepleier og prosjektleder Mette Røsbjørgen sier at pasienter fra hele sykehuset nå kan bli flyttet til hotellrom. 

Der kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype.