Dette er krangelen om abortloven

Selvbestemt abort gir kvinner selvbestemt rett til å avbryte et svangerskap før 12. uke. Dagens diskusjon handler om hvilke regler som skal gjelde for abort etter uke 12.

Lørdag var det 33 demonstrasjoner landet over. Anlagsvis 100 000 mennesker har vist interesse for dem på Facebook og mellom 2 og 3000 mennesker møtte opp i Tordenskioldparken under hovedparolen: «Ikke rør abortloven».