Lager ny terrorplan for Spektrum

Trondheim kommune gjør som Sivilombudsmannen sier. Men den nye risikoanalysen som omhandler terror og sabotasje sendes ikke ut til full høring.

Slik ser det ut inne i Trondheim Spektrum. Planen er at hele utbyggingen er ferdig til fiskerimessa neste høst. De nedre delene av tribunen kommer på plass etter messa, da hallen gjøres om til en idrettshall, og klar til prøve-EM i november. 

For snaue to uker siden konkluderte Sivilombudsmannen med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt. Bakgrunnen er at terror og sabotasje ikke var en del av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen), som ble lagt til grunn for utbyggingen. Det mener Sivilombudsmannen det burde vært, og ber Fylkesmannen svare opp innen 5. januar.