Trondheim mister seks av sine veinavn

13 av 14 «doble» veinavn fordeles mellom Klæbu og Trondheim.

Sokneprest i Klæbu Toril Stendahl bor på prestegården – i Prestegårdsvegen – et steinkast unna kirka. Veinavnet får hun og de sju andre adressatene på veien beholde, mens det samme navnet i Trondheim må endres.  Foto: Håvard H. Jensen

Om drøyt ett år slås kommunene sammen til én, og av mange ting som må avklares er fordeling av 14 «doble» veinavn eller navn som kan forveksles. Nå har en arbeidsgruppe – bestående av representanter fra begge kommuner – kommet med sine innspill, og disse ble enstemmig vedtatt av politikerne tirsdag.