Nye satellittdata avdekker:

Grilstad Marina synker 2 cm i året

Grilstad Marina og Brattøra/Nyhavna synker 2–3 cm i året. Dette er også områdene i Trondheim med størst fare for skred under vann.

Det synker.- To-tre cm i året er veldig stor bevegelse, bekrefter forsker ved NGU, Marie Keiding, her ved Grilstad Marina. 

To satellitter 700 kilometer fra jorda, gir data som kan registrere bevegelser i jordoverflaten på millimeternivå.